М Е М О Р А Н Д У М

М Е М О Р А Н Д У М НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ПРИЕТ от НАЦИОНАЛНА ЧИТАЛИЩНА СРЕЩА НА 02.09.2022г.  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ПОЛИТИЦИ!  Народните читалища изпаднаха в трайна и тежка финансова криза, вследствие на каскадните кризи,… Read moreМ Е М О Р А Н Д У М