Добре дошли

Народно читалище „Бъднина 1982“ – София, район Младост

Амбицията на читалище „Бъднина 1982“ е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното социално-културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите обичаи и съобразявайки новите технологии, да съхраним и предадем на бъдещите поколения нашите културни ценности.