Бабинден

По традиция в залата на НЧ „Бъднина 1982“ отбелязахме Бабинден с участието на спортен клуб „Здраве“ и децата от 59-та ДГ „Елхица“. На събитието присъстваха г-жа Мария Грозева – зам. кмет на СО район Младост, г-жа Евелина Станчева – началник отдел „ОСДЗКС“ и г-н Николай Енчев – главен екперт „Култура“ в отдел „ОСДЗКС“. Децата от вокална група „Елхица“ ни дариха с емоции и радост. Всяка настояща и бъдеща баба получи подарък  от детската градина – Молитва за всички баби.