Приемане на първокласници за читатели на библиотека „Бъднина“

Днес по традиция ни гостуваха децата от 59 ДГ „Елхица“. Те дойдоха при нас, за да видят къде се намира библиотеката! Получиха информация за наличната детска литература! Разгледаха специално обособения детски отдел и разбраха как да станат наши читатели. Малчуганите получиха специален поздрав от детската театрална школа при НЧ „Бъднина 1982“!
Надяваме се да станат наши редовни читатели и да развият своите таланти в театралната ни школа!