СЪВЕЩАНИЕ НА ОЧС – СОФИЯ ГРАД

Днес, 26 януари, в НЧ „Аура“, гр. София, се състоя СЪВЕЩАНИЕ НА ОЧС – СОФИЯ ГРАД. То започна с приветствие на председателя на СНЧ з.ч.д. д-р Николай Дойнов кьм всички присъстващи. Д-р Николай Дойнов маркира трудностите, пред които са изправени читалищата във връзка със замразяване бюджета на държавата и повишаването на минималната работна заплата. След това бяха връчени награди от Съюза на народните читалища на читалищни секретари за активна читалищна дейност. Грамота и медал получи г-жа Павлинка Керемидарова – секретар на НЧ „Бъднина 1982“.