Клуб по спортни танци „Импулс“

Тренировките се провеждат в залата на НЧ „Бъднина 1982“ – ж.к. Младост-4, трафопост до бл.434.

Индивидуални уроци! Хореография за сватбени танци!

Треньор – Росен Попов

Тел. за контакт: 8887 439 701