Добре дошли

Народно читалище „Бъднина 1982“ – София, район Младост

 

 

Амбицията на читалище „Бъднина 1982“ е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното социално-културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки технологии, да съхраним и предадем нашите традиции и културни ценности.