Клуб по народни танци танци „Баядери”

Б А Я Д Е Р И

Понеделник                                   18.00 – 19.00  часа

 Сряда                                            20.15 –  21.15 часа

Вторник и четвъртък                      18.30 –  21.30 часа

 Неделя                                          10.30 –  12.30 часа