Детска театрална школа

Часовете се провеждат в базата на читалището, намираща се в ж.к. „Младост“ 2 до блок 220 – всяка събота от 11:30 ч.

Художествен ръководител: Валентин Сарнацкий

Телефон: 0886909400