СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми читатели,

Библиотеката при НЧ „Бъднина 1982“ няма да работи

от 19.07.2021 г. до 20.08.2021 г. включително!

Периодът, през който библиотеката не работи,

няма да се отчита като просрочен!!!