Работно време на библиотеката през месец януари 2020 г.

 Уважаеми читатели,

от 06.01.2020  г. до 31.01.2020 г. включително библиотеката ще работи със следното работно време:

Понеделник от 10:00 ч. до 18:00 ч.

Вторник от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Сряда от 10:00 ч. до 13:00  ч.

Четвъртък от 10:00 ч. до 13:00 ч.

Петък от 10:00 ч. до 13:00 ч.