Детска музикална школа – клас по пиано с преподавател г-жа Славка Христова

г-жа Славка Христова е преподавател с над 30 годишен опит в работата с деца.

Индивидуален подход, преподава по съвременни методи.

Обучението се провежда в  сградата на библиотеката, намираща се в ж.к. ”Младост” 3  до блок 343.

Подробна информация на тел. 0890203831