„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2019 г.

Библиотеката при НЧ „Бъднина 1982“ кандидатства с проект  и бе одобрена по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2019 г. на Министерството на  културата. За обогатяване на фонда ще бъдат закупени книги на стойност 1166,10 лв., като 1049,49 лв. са финансова подкрепа от Министерството на културата по горепосочената програма, а 116,61 лв. са собствени средства.

Книгите подбрани в проекта са съобразени с интересите и потребностите на читателите – художествена литература за възрастни,  художествена литература за деца и учебна литература. Приоритетно са включени произведения на български автори.