П О К А Н А

Народно  Читалище  „Бъднина 1982”

Ви   Кани    На

„Великденска изложба на козунаци, писани яйца и ритуални пити“

Начало: 10.00  часа                            Дата: 25.04.2019 г.

Място:  Залата на читалището в

ж.к.”Младост”2 до бл. 220

Желателно е участниците да представят своите произведения в залата в 9.15 часа.

Очакваме Ви!