Контакти

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЪДНИНА  1982”
 Павлинка Великова Керемидарова  – Секретар
   тел.: 02/ 8775277; 0886394421
Библиотека  02/ 4411662
  Офис на читалището: ж.к.”Младост”4 бл.464 вх.1 ет.1
 Зала на читалището: ж.к.”Младост”2 до блок 220
 Библиотека на читалището: ж.к.”Младост”3 до бл.343
      badnina@abv.bg
     badnina_bib@abv.bg

Настоятелство на Народно читалище „Бъднина 1982“:

Росица Недкова – Председател

Богомил Тодоров – Член

Виолета Оникян – Член

Елеонора Йовева – Член

Стоянка Досева – Член

Декларации по чл.16, ал.1 от Закона за народните читалища

          Проверителна комисия на Народно читалище „Бъднина 1982“:

Йорданка Методиева – Председател

Дора Керемедчиева – Член

Виолета Василева – Член

Декларации по чл.18, ал.2 от Закона за народните читалища

Декларация по чл.17, ал. 2 от Закона за народните читалища