Контакти

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЪДНИНА  1982”

Павлинка Великова Керемидарова  – Секретар

тел.: 02/ 8775277; 0886394421

Библиотека  02/ 4411662

Зала 1 на читалището: ж.к.”Младост”2 до блок 220

Зала 2 на читалището: ж.к.“Младост“4 до блок 434

Библиотека на читалището: ж.к.”Младост”3 до бл.343

badnina@abv.bg

badnina_bib@abv.bg

Настоятелство на Народно читалище „Бъднина 1982“:

Росица Недкова – Председател

Богомил Тодоров – Член

Виолета Оникян – Член

Весела Ценова – Член

Стоянка Досева – Член

          Проверителна комисия на Народно читалище „Бъднина 1982“:

Йорданка Методиева – Председател

Теодора Цекова – Член

Надежда Атанасова – Член

Декларации по чл.16 ал. 1 от Закона за Народните читалища

Декларации по чл.17 ал. 2 от Закона за Народните читалища

Декларации по чл.18 ал. 2 от Закона за Народните читалища