Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

Библиотеката при НЧ „Бъднина 1982“ кандидатства с проект  и бе одобрена по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2018 г. на Министерството на  културата.

Отпуснати са средства в размер на 1505 лв. С тях са закупени книги от 14 издателства. Подбрани са съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за възрастни,  художествена литература за деца и учебна литература. Приоритетно са включени произведения на български автори.