75 години от спасяването на българските евреи

Днес в залата на НЧ „Бъднина 1982“ бе изнесена лекция от г-н Емил Кало (бивш председател на организацията на евреите в България „Шалом“). Засегнати бяха теми свързани с Холокоста и най-вече с ролята на българската общественост при спасяването на евреите в България. Господин Кало представи исторически данни за преследването и репресиите, на които е бил подложен еврейският народ в цяла Европа. За разлика от другите държави българската общественост е застанала зад своите сънародници и под нейния натиск е бил спрян процеса в България. Присъстващите слушаха с интерес и станаха съпричастни с разказаното, като се включиха с въпроси и коментари след лекцията.