Справочно-информационна работа

СПРАВОЧНО –БИБЛИОГРАВСКА, ИНФОРМАЦИОННА И МАСОВА РАБОТА

   Редовно се извършва попълване на каталозите в съответствие с движението на библиотечния фонд. Изготвят се  справки по искане на читателите.

С цел привличане на нови читатели библиотеката организира –седмица на детската книга и вечери на любовната лирика.. Редовно се провеждат беседи с по-активно четящите за новоиздадената българска и преводна литература. Обмисляме и създаване на клуб за активно четящи хора. Библиотеката се включва във всички мероприятия организирани от читалище „Бъднина”.