Основни задачи на библиотеката

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА БИБЛИОТЕКАТА СА:

-участие в проект на Министерството на културата.

– попълване на книжния фонд.

-обработка и подреждане във фонда на новозакупените библиотечни документи.

-подреждане на книгохранилището с многоекземплярни и по-ценни издания за тяхното  по-добро опазване.

-привличане на нови читатели от различни възрастови групи,бързо, качествено и любезно обслужване.

-участие в мероприятията на читалището.

-организиране на културно- масови мероприятия свързани с дейността на библиотеката.