Спечелени проекти по апликационни форми от Дирекция „Култура” – СО

  1. „Празнични вълнения” – коледен концерт-спектакъл на 10.12.2010 г.
  2. „Национален празник с национални традиции” – концерт-спектакъл в КД „Средец” по случай 3 март- 2009 г.
  3. Концерт по случай Цветница и Великден съвместно с р-н „Младост” и ч-ще „Младост”- 2008 г.
  4. „Национален празник с национални традиции” – седянка с фолклорна група „Шопкиня” по случай 3 март в актовата зала на 144 СОУ „Народни будители” – 2008 г.
  5. „Деца – таланти” – спечелен проект от постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма към СОС по случай 1 юни. Изявата беше за децата от детските домове в гр. София – 2007 г
  6. „Цветна Младост” – 17 април – концерт; 21 април – изложба-конкурс – 2011 година
  7. 25 години ТФ”Живо” – Младежки театър – април 2008
  8. „Шопкиня” пее!” – 16 май 2011 год.- 35 години ФГ”Шопкиня”
  9. „Консумация на вечност” 2011 година – август-септември