Обслужване на читатели

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ

 

Обслужването на читателите се извършва чрез свободен достъп до фонда и съобразно Правилника за читалищните библиотеки.Регистрираните през изминалите години читатели са от всички възрастови групи:от най-малките ученици до пенсионна възраст,и с различен образователен ценз.Регистрирани са повече нови читатели.Голяма част от учащите се в района ползват редовно фонда на библиотеката.Друга голяма група читатели са пенсионерите и безработните.С  радост забелязваме, че и все повече работещи хора намират време и посещават нашата библиотека.

Телефон за контакти  02/4411662