Общи сведения за библиотеката

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА БИБЛИОТЕКАТА

   Библиотеката на читалище „Бъднина” се помещава в трафопост до блок 345 в жк.Младост 3. Фондът е разположен компактно и се ползва удобно от читателите. Библиотечния фонд е подреден съгласно класификационата схема. Обслужват се всички желаещи да четат от комплексите-Младост 1, 1А, 2, 3 и 4 . Започнала с 4000 тома книги, към настоящия момент библиотеката разполага с 20000 тома художествена и справочна литература от всички отрасли на знанието. Стараем се да изградим актуализиран книжен фонд.Книгите, които постъпват, са от дарения на наши читатели,закупени от собствени средства и закупени по проекти на Министерството на културата.