Национален празник с национални традиции

НЧ „Бъднина 1982“ отбеляза Националния празник на Република България – 3-ти март:

Темен се облак зададе

от връх, от Стара планина.

Орел под облак летеше

цървено знаме носеше

и на знамето пишеше:

Стайте бракя българи,

стайте бракя не спете

зимайте пушки ножеве

и тия дребни куршуми

България да освободиме

от тежко робство османско.

Народна песен

По стара българска традиция почетохме и 1-ви март – Баба Марта раздаде на присъстващите мартенички, с пожелание за здраве и късмет.

Настоятелството получи поздравителен адрес по повод деня на самодееца от г-н Валентин Николов и г-жа Мария Илиева – народни представители от район „Младост“.