IV БАЛКАНСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ОДРИН 2024

Фолклорна група „Шопкиня“ при НЧ „Бъднина 1982“ с ръководител Евгени Павлов участва в IV БАЛКАНСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ОДРИН 2024. Фестивалът няма конкурсен характер. Участниците получиха грамоти и плакети.