Изложба- конкурс на козунаци, писани яйца и ритуални пити

Продължаваме традицията – в залата на НЧ „Бъднина 1982“ се проведе „Изложба- конкурс на козунаци, писани яйца и ритуални пити“.Комисия от експерти оцени представените експонати и участниците получиха награди според класирането.