Бабинден

По традиция в залата на НЧ „Бъднина 1982“ отбелязахме Бабинден с участието на СК „Здраве“ и ПГ „Шевица“. В ритуала участва акушер Милка Софиева. Официални гости бяха:

 г-н Юлиян Пейчев – председател на районната организация  на ПП „Герб“  в  Младост

 г-жа Ваня Неделчева – ст. експерт ОСДЗКС  в администрацията на СО район  Младост