Творецът , който живее до мен – Василка Петрова

По повод на Световния ден на книгата, в зала 1 на НЧ „Бъднина 1982“ гостува българската писателка Василка Петрова. Събитието е част от инициативата „Творецът, който живее до мен“. Авторката запозна присъстващите с особеностите на капанци – техния дух, различните диалект, музика, бит, обичаи и традиции.

Благодарим на Василка Петрова, като и пожелаваме непрекъснат поток от идеи и да ни радва с  още много интересни  книги!

Благодарим  и на Йовка Христова / Председател на СК Здраве/ за направеното от нея дарение на нови книги за нашата библиотека!