Мартенско вдъхновение

Денят на самодееца е празник на всички нас – ден на българския талант, на българския дух, на любовта към творчеството, на непресъхващия стремеж на човека към красота и съвършенство. Народно читалище „Бъднина 1982“ участва в празничния концерт организиран от СО район „Младост“. Нашите таланти се представиха блестящо и съвсем заслужено получиха бурни аплосменти от публиката.