Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност -2022

Проектът, който разработихме по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ -2022 г. към Министерство на културата е одобрен! Скоро в библиотеката ни отново ще има нови книги! Финансирането, което ще получим е на стойност 3229.91 лв. Книгите подбрани в проекта са съобразени с интересите и потребностите на читателите – художествена литература за възрастни, художествена литература за деца и учебна литература.