М Е М О Р А Н Д У М

М Е М О Р А Н Д У М

НА СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ПРИЕТ от НАЦИОНАЛНА ЧИТАЛИЩНА СРЕЩА

НА 02.09.2022г.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ПОЛИТИЦИ!

 Народните читалища изпаднаха в трайна и тежка финансова криза,

вследствие на каскадните кризи, обхванали българското общество.

Пандемията Ковид 19 блокира за дълго читалищните дейности, парализира

културните и социални връзки между хората, създаде реални предпоставки за

закриване на читалища, загубихме великолепни състави, които радваха

хората, особено в малките населени места.

 Кризата с енергийните ресурси се стовари върху общата ни дейност и

на практика и предизвика като последица спирането на работата.

 Високата инфлация „изяде“ и последните финансови ресурси на хората

и читалищата останаха последен шанс за достъп до култура.

 Има случаи, когато читалищните работници излизат в неплатени

отпуск, за да може читалището за да си плати електричеството.

 Работната заплата в читалищата е минимална и чиста сума за

получаване е малко над 500 лева. Напуснаха много млади и талантливи хора

поради мизерното заплащане. Читалищата дължат здравни и социални

осигуровки към държавата и суми към различни доставчици на услуги,

свързани пряко с читалищната дейност и функциониране на сградния фонд.

 Министерството на културата по неясни причини не предложи през

2022г. читалищата за актуализация на техния стандарт и с това предреши

ниският старт при евентуално увеличение в следващия репубикански бюджет,

което гарантира и в бъдеще минималното заплащане на работещите по

трудов договор в системата на българските читалища.

 Остарялото техническо оборудване в читалищните зали не може да

бъде подновено поради липса на финансови средства. Не достигат ресурси за

каквито и да е ремонти на апаратура, осветление и други.

Проблемите които ни тревожат, с които е запознато Министерството

на културата и цялото общество, могат да дадат начало на закриването на

читалища или просто тяхното затваряне, поради липса на ресурс за

издръжка. След 165 години активно читалищно дело, сега сме на кръстопът

дали ще продължаваме или ще преустановим дейност.

 Уважаеми госпожи и господа, политици!

 Обръщаме се към вас, да не допуснете закриването на народни

читалища и да съдействате за разумното финансиране на нашата работа.