ПОКАНА

Народно  Читалище  „Бъднина 1982”

Ви   Кани    На

„Великденска изложба на козунаци, писани яйца и ритуални пити“

Начало: 10.30  часа                            Дата: 21.04.2022 г.

Място:  Залата на читалището в ж.к. ”Младост” 2 до бл. 220

Желателно е участниците да представят своите произведения в залата в 10.00 часа.

Очакваме Ви!