Концерт

Музика! Удоволствие !
Концерт на талантливите ученици от класа по пиано на г-жа Славка Христова!
Читалище „Бъднина “ , се гордее с възпитаниците си, от ДМШ!
На добър час! Много здраве и още по- големи успехи!