СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, считано от 09.11.2020 г. библиотека „Бъднина“ ще обслужва читатели по следния график:
Понеделник, сряда и петък
 от 10:00 ч. до 14:00 ч.
Вторник и четвъртък
 от 14:00 ч. до 18:00 ч.