СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми читатели,

Библиотеката при НЧ „Бъднина 1982“ няма да работи от 20.07.2020 г. до 21.08.2020 г. включително!

Периодът, през който библиотеката не работи, няма да се отчита като просрочен!!!