СЪВЕЩАНИЕ НА ОЧС – СОФИЯ ГРАД

Днес, 26 януари, в НЧ „Аура“, гр. София, се състоя СЪВЕЩАНИЕ НА ОЧС – СОФИЯ ГРАД. То започна с приветствие на председателя на СНЧ з.ч.д. д-р Николай Дойнов кьм всички присъстващи. Д-р Николай Дойнов маркира трудностите, пред които са изправени… Read moreСЪВЕЩАНИЕ НА ОЧС – СОФИЯ ГРАД