СЪОБЩЕНИE

Уважаеми читатели, Библиотеката при НЧ „Бъднина 1982“ няма да работи от 15.08.2022 г. до 09.09.2022 г.включително! Периодът, през който библиотеката не работи, няма да се отчита като просрочен!!!