СЪОБЩЕНИE

Уважаеми читатели, Библиотеката при НЧ „Бъднина 1982“ няма да работи от 20.06.2022 г. до 15.07.2022 г.включително! Периодът, през който библиотеката не работи, няма да се отчита като просрочен!!!