ПОКАНА

           НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЪДНИНА 1982”           ж.к. „Младост”4 бл.464 вх.1 ет.1 т.0886394421                               П  О  К  А  Н  А    Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,                             ВИ    КАНИ  на отчетно – изборно събрание , съгласно чл. 15, ал. 1… Read moreПОКАНА