СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, считано от 09.11.2020 г. библиотека „Бъднина“ ще обслужва читатели по следния график: Понеделник, сряда и петък  от 10:00 ч. до 14:00 ч. Вторник и четвъртък  от 14:00 ч. до 18:00 ч.