„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2019 г.

Библиотеката при НЧ „Бъднина 1982“ кандидатства с проект  и бе одобрена по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2019 г. на Министерството на  културата. За обогатяване на фонда ще бъдат закупени книги на стойност 1166,10… Read more„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2019 г.