Национален празник с национални традиции

НЧ „Бъднина 1982“ отбеляза Националния празник на Република България – 3-ти март: Темен се облак зададе от връх, от Стара планина. Орел под облак летеше цървено знаме носеше и на знамето пишеше: Стайте бракя българи, стайте бракя не спете зимайте… Read moreНационален празник с национални традиции